Chính sách bảo mật thông tin:

Cam kết cung cấp đến khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt, vượt trội, uy tín và đáng tin cậy. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của chính họ. Trong quá trình quản lý thông tin, chúng tôi luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây:

Thu thập thông tin.
Tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.
Thông tin thu thập về khách hàng dựa trên thông tin khách hàng cung cấp: bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ.
Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
Đối với khách hàng truy cập web, chúng tôi có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang web với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân.
Chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài ngoại trừ dịch vụ giao hàng (Viettelpost, Best Express, Giao Hàng Tiết Kiệm...) bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại mà khách hàng cung cấp.

Cam kết Bảo mật.
Chúng tôi cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân của khách hàng dưới sự kiểm soát cẩn trọng.